Historie firmy

Co děláme dnes?
 • 2018

  Automatizovaný sklad panelů

  V tomto roce byl instalován a uveden do provozu nový automatizovaný sklad sekčních panelů řízený počítačem.

 • 2017

  Uvedení technologie DURA PRINT

  Zavedli jsme novou unikátní technologii digitálního tisku na sekční panely

 • 2016

  Rozšíření vývojového centra a výrobních hal

  V červnu dokončena stavba nové haly pro výzkumně-vývojové centrum a rozšíření výrobních prostor pro hliníkové systémy.

 • 2015

  Novinky v sortimentu

  Rozšiřujeme sortiment o hliníkové vchodové dveře překrytým rámem křídla, variantu vrat PLUS s tažnými pružinami do 0mm nadpraží a 4 nové fólie pro kašírování panelů.

 • 2014

  20. výročí založení

  V tomto roce firma oslavila 20 let od svého založení. Nákup třetí kašírovací linky, rozšíření sortimentu o vchodové hliníkové dveře a hliníkové fasádní systémy. Nový typ sekčních vrat RSV pro renovaci starých vrat.

 • 2013

  Přístavba administrativní budovy

  Přístavba administrativní budovy, výstavba nové skladové haly. Rozšíření sortimentu o nový typ sekčních vrat PLUS s tažnými pružinami.

 • 2012

  Pobočka v Hodoníně, venkovní žaluzie

  Podstatné rozšíření plochy pro skladování sekčních panelů. Zřízení nové pobočky firmy Kružík v Hodoníně. Rozšíření sortimentu o venkovní žaluzie.

 • 2011

  CNC fréza

  Nákup CNC frézy pro vyřezávání oken a dalších otvorů do panelů. Průběžné rozšiřování nabídky imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů a barevných fólií dle požadavků zákazníků. Další rozšíření výrobních prostor. Nákup druhé kašírovací linky pro potahování profilů.

 • 2010

  Posuvná a dvoukřídla vrata

  Rozšíření sortimentu o 2 nové typy vrat – vrata posuvná do strany a vrata dvoukřídlá. Nákup vlastní kašírovací linky pro potahování panelů sekčních vrat. Rozšíření nabídky imitací dřeva a barevných fólií.

 • 2009

  Rozšíření nabídky a optimalizace výroby

  Rozšíření nabídky o 24 nových imitací dřeva (jako první firma v České republice). Další zdokonalování procesů ve výrobě a její průběžná optimalizace, čímž dochází k neustálému zvyšování produktivity práce.

 • 2008

  Modernizace výroby a informační systém

  Implementace komplexního informačního systému včetně plánování a řízení výroby, který napomůže k dalšímu zefektivnění vnitropodnikových procesů a zvýší kvalitu námi poskytovaných služeb. Další fáze modernizace výroby našich vrat, nákup nových strojů a zařízení, výstavba plochy pro skladování panelů.

 • 2007

  Rolovací vrata a nakládací technika

  Rozšíření vyráběného sortimentu o rolovací vrata a nakládací techniku. Další rozšíření exportu, ke konci roku vyvážíme již do 11 evropských zemí.

 • 2006

  Další expanze na evropské trhy

  Další expanze na evropské trhy, v současnosti máme pravidelný odbyt již v 9 evropských zemích. Optimalizace výrobních procesů pro dosažení vyšší efektivnosti výroby.

 • 2005

  Pobočka na Ukrajině

  Dokončení výstavby výrobních prostor na celkové ploše areálu cca 3 ha. Vybudování školícího střediska pro odběratele včetně vzorků vrat určených k nácviku montáže. Zprovoznění lakovny pro povrchovou úpravu vrat, čímž se zkrátí termíny dodání a zlepší se možnost kontroly tohoto procesu. V měsíci květnu byla založena pobočka naší společnosti na Ukrajině, která bude zajišťovat prodej našich výrobků v tomto teritoriu.

 • 2004

  Obchodní zastoupení v SRN

  Zřízení obchodního zastoupení naší firmy ve Spolkové republice Německo. Zahájení výstavby výrobní haly o velikosti 3 000 m2 pro skladování panelů pro sekční vrata. Předpokládaný termín dokonočení stavby - 1. čtvrtletí 2005.

 • 2003

  Montážně-školící středisko

  Dostavba a stabilizace výrobně-skladovacích kapacit spojená s možností rychlejších dodávek a větších skladových zásob. Na jaře zprovoznění motážně-školícího střediska.

 • 2002

  Stěhování do nových prostor

  Dokončena přestavba areálu na Veleslavínově ulici. Následně proběhlo stěhování firmy do nových prostor. V listopadu zahájena výstavba nových skladových a výrobních prostor na ploše 3500 m2.

 • 2001

  Zahájena výstavba nové administrační budovy

  Zahájena výstavba nové administrativní budovy na Veleslavínově ulici v Kroměříži.

 • 2000

  Saturace firmy na trhu

  Dokončení výstavby dalších výrobních prostor, saturace firmy na trhu, větší komunikace značky ve vztahu ke konečnému zákazníkovi.

 • 1999

  Dokončení výstavby skladu

  Dokončení výstavby skladu a výrobních prostor, zahájení výstavby dalších výrobních prostor v Kroměříži, "restrukturalizace" - ustoupení od ostatních aktivit ve prospěch výroby vrat, budování sítě autorizovaných montážních firem, zvyšování výroby a tím zásadní snižování cenových úrovní od dodavatelů.

 • 1998

  Dokončení výstavby provozní budovy

  Dokončení výstavby provozní budovy, zahájení výstavby skladu a výrobních prostor v Kroměříži.

 • 1997

  Zahájení výroby garážových vrat

  Uzavřeny dohody o dodávkách materiálu v Itálii a Holandsku a zahájení výroby garážových vrat, zahájení výstavby provozní budovy v Kroměříži.

 • 1996

  Rozšíření nabízených služeb

  Rozšíření nabízených služeb o montáž elektronických zabezpečovacích systémů, dodávku a montáž těsnících límců, výrobu a montáž bran, dodávku obkladů MONOWALL.

 • 1995

  Rozšíření sortimentu o výrobky z Itálie

  Rozšíření sortimentu o výrobky z Itálie

 • 1994

  Založení firmy

  Dovoz a montáž garážových vrat z Kanady.

  Videoprezentace
Kružík založeno 1994