Přední výrobce garážových
a průmyslových vrat
Přihlášení pro partnery

Dotace EU

Vývoj garážových vrat s novou povrchovou úpravou

Název projektu: Vývoj garážových vrat s novou povrchovou úpravou

Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004808

Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2015 až 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Aplikace – Výzva I.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je prostřednictvím výzkumně-vývojových činností úspěšně ověřit novou technologii inkoustového potisku vratových panelů a výsledek uplatnit ve výrobě společnosti KRUŽÍK, s.r.o. ve formě nových produktových řad garážových vrat.
Realizace předkládaného projektu bude mít pozitivní dopad na celkovou hospodářskou situaci společnosti a její konkurenceschopnost na světové úrovni.

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - KRUŽÍK s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008422

Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2016 až 2020 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II..
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získání ochrany nového technického řešení.

Energetické úspory

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti KRUŽÍK s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013032

Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2018 až 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie - Výzva III..
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie.

Automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti KRUŽÍK s.r.o.

Název projektu: Automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti KRUŽÍK s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0012924

Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2018 až 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Technologie - Výzva VII – Průmysl 4.0.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení stupně automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti KRUŽÍK s.r.o. V rámci projektu dojde k pořízení a implementaci moderních technologií a jejich propojení obousměrnou komunikací.

Akcelerované testy degradace modifikované povrchové úpravy garážových vrat

Název projektu: Posouzení rezistence modifikované povrchové úpravy garážových vrat pomocí nově vyvinuté metodiky akcelerovaných laboratorních testů a v reálném prostředí

Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014381

Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2018 až 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Inovační vouchery - III. Výzva..
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu jsou výzkumné a expertízní činnosti spojené s pokročilým testováním povrchových úprav garážových vrat.

Zvýšení úrovně digitalizace

Název projektu: Zvýšení úrovně digitalizace společnosti KRUŽÍK s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.2.060.00.019_2500019016

Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2019 až 2022 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Technologie - Výzva X. – Průmysl 4.0..
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení úrovně digitalizace výrobního procesu prostřednictvím pořízení moderních technologií v oblasti výroby garážových vrat. Technologie budou propojeny obousměrnou komunikací, což přispěje k digitalizaci a automatizaci procesů.

Investice do energetických úspor

Název projektu: Investice do energetických úspor společnosti KRUŽÍK s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.100.00.019_2510021970

Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje tento projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Úspory energie - Výzva V..

Předmětem projektu jsou energeticky úsporná opatření zahrnující výměnu otvorových výplní, zateplení obvodových konstrukcí celého objektu a části střech, modernizace vytápění a osvětlení v objektu společnosti Kružík s.r.o. v Kroměříži.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vývoj ověřené technologie tisku na nestandardní povrchy

Název projektu: Vývoj ověřené technologie tisku na nestandardní povrchy ve společnosti KRUŽÍK s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.1.020.00.019_2620019996

Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje tento projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Aplikace - Výzva VII..

Cílem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti výroby průmyslových a garážových vrat. V rámci těchto aktivit se jedná především o výzkum a vývoj technologie potisku vratových komponent a fasádních obkladů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vyrobila s chutí a pevnou rukou