Dotace EU


Vývoj garážových vrat s novou povrchovou úpravou


Název projektu: Vývoj garážových vrat s novou povrchovou úpravou
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004808
Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2015 až 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Aplikace – Výzva I.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím výzkumně-vývojových činností úspěšně ověřit novou technologii inkoustového potisku vratových panelů a výsledek uplatnit ve výrobě společnosti KRUŽÍK, s.r.o. ve formě nových produktových řad garážových vrat.

Realizace předkládaného projektu bude mít pozitivní dopad na celkovou hospodářskou situaci společnosti a její konkurenceschopnost na světové úrovni.


Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - KRUŽÍK s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008422
Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2016 až 2020 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je získání ochrany nového technického řešení.Energetické úspory

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti KRUŽÍK s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013032
Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2018 až 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie - Výzva III.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie.Automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů

Název projektu: Automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti KRUŽÍK s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0012924
Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2018 až 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Technologie - Výzva VII – Průmysl 4.0

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení stupně automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti KRUŽÍK s.r.o. V rámci projektu dojde k pořízení a implementaci moderních technologií a jejich propojení obousměrnou komunikací.Akcelerované testy degradace modifikované povrchové úpravy garážových vrat

Název projektu: Posouzení rezistence modifikované povrchové úpravy garážových vrat pomocí nově vyvinuté metodiky akcelerovaných laboratorních testů a v reálném prostředí
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014381
Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2018 až 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Inovační vouchery - III. Výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu jsou výzkumné a expertízní činnosti spojené s pokročilým testováním povrchových úprav garážových vrat.Zvýšení úrovně digitalizace

Název projektu: Zvýšení úrovně digitalizace společnosti KRUŽÍK s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.2.060.00.019_2500019016

Společnost KRUŽÍK, s.r.o. realizuje v letech 2019 až 2022 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení úrovně digitalizace výrobního procesu prostřednictvím pořízení moderních technologií v oblasti výroby garážových vrat. Technologie budou propojeny obousměrnou komunikací, což přispěje k digitalizaci a automatizaci procesů.