Priemyselné brány

Priemyselné brány

Priemyselné brány sú určené predovšetkým pre priemyselné a skladovacie objekty. Konštrukcia priemyselných brán zodpovedá požiadavkám na najvyššiu pevnosť, odolnosť a jednoduchú a bezpečnú manipuláciu. Najpoužívanejším typom priemyselných brán sú sekčné priemyselné brány. Svoje miesto na trhu si však nachádza aj rolovacie alebo rýchlobežné priemyselné brány. Vďaka precíznej výrobe presne na mieru splní priemyselné vráta KRUŽÍK priania aj tých najnáročnejších zákazníkov.