VYROVNÁVACIE mostíky

  1. Použití malé mechanizace a vysokozdvižných vozíků při překládce
  2. Zrychlení toku materiálu a výrobků
  3. Jednoduchá obsluha
  4. Bezpečný a operativní provoz

Vyrovnávací můstek je zařízení, které umožňuje vyrovnání výškového rozdílu a přemostění vzájemného odstupu ložné plochy nákladního automobilu a překládací rampy v průběhu nakládky a vykládky zboží. Vyrovnávací můstky jsou zvláště vhodné pro zjednodušení a zrychlení překládky paletizovaného a velkorozměrového zboží.
>> Katalog ke stažení