26 nových imitací dřeva!!!

Společnost KRUŽÍK s.r.o. jako první v rámci České republiky rozšířila nabídku imitací dřeva takovým způsobem, že nyní si již opravdu téměř každý bude moci vybrat vrata ve stejném dekoru jako má okna. Ke stávajícím 4 imitacím dřeva jsme do našeho sortimentu zařadili dalších 26 imitací! Používáme pouze vysoce kvalitní fólie Renolit a Hornschuch. Aby nedocházelo k nejasnostem při výběru fólie, je u každé imitace zřetelně uveden kód výrobce. Tímto krokem Vám opět jako první vycházíme vsříc a jednoznačně dokazujeme, kdo je leaderem českého trhu.